Start searching undervalued stocks now!
Disclaimer: The stock analysis which are available on this site represent the personal opinion of their author. There is no warranty of any kind. [Read more]

Zautomatyzowana analiza zapasów

Nasza zautomatyzowana analiza zapasów oparta jest na danych publicznych i pozwala znaleźć akcje o dużej wartości w uczciwej i rozsądnej cenie: Jeśli cena rynkowa akcji jest wyższa od obliczonej wartości godziwej, istnieje prawdopodobieństwo, że akcje są niedowartościowane.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)

Nasze prognozy opierają się na metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), która okazała się wiarygodnym narzędziem do szacowania wartości godziwej przedsiębiorstw.

Bezpłatny dostęp do danych

Nasze dane są dostępne za darmo. Nie ma żadnych ukrytych opłat i nie jest wymagana rejestracja.

Baza danych o zasobach genetycznych (Growing Stock Database)

Nasza baza danych o wycenach akcji jest stale aktualizowana i już teraz zawiera dane dla ponad 500 akcji.

Łatwy w użyciu

Nasz przesiewacz magazynowy jest bardzo łatwy w obsłudze. Wystarczy wpisać nazwę firmy, sektor lub branżę w naszym polu wyszukiwania, aby przeglądać naszą bazę danych stock analis.

Backtesting z historycznymi wykresami

Nasz zautomatyzowany backtesting pozwala na porównanie naszych wycen do historycznych cen magazynowych, co pozwala sprawdzić, jak dobrze nasze modele pasują do danego asortymentu.

Pełna lista analizowanych przez nas zapasów znajduje się tutaj:Lista towarowa.


Stock Market Explorer - Find undervalued Stocks
Rated 5 / 5 based on 10 reviews

Czy szukasz zbyt wysoko wycenionych akcji? Spróbuj naszego darmowego screenera, aby znaleźć jakieś.